Lag og foreninger

Nuvsvåg Hagelag (kontakt: Inger Gustavsen)

Nuvsvåg Hagelag ble stiftet våren 1983 og er tilknyttet Det Norske Hageselskap. Det er ikke noen aldersgrense. Laget har satset på lokal erfaring og kunnskapsformidling i form av forskjellige kurs. Laget prøver stadig ut nye ting og liker å tøye grenser for hva som kan vokse nord for Polarsirkelen. Laget har en liten maskinpark som er til gratis utlån for medlemmene: stor og liten jordfresermed, diverse tilleggsutstyr, og plentrommel. Langs vegen gjennom bygda, har hagelaget påkostet og satt ut picknikbord og enkle benker til nytte og glede for alle.

Nuvsvåg Husflidlag (kontakt: Jorunn Ellingsen)

Nuvsvåg Husflidlag blei stifta 1986. Laget disponerer et eget rom på grendehusloftet, som blir flittig brukt av medlemmene. I løpet av årene har laget kjøpt vevstoler, symaskiner, strikkemaskiner og annet utstyr. Laget har tidligere drevet kulturskole for barn. Laget deltar i bygdas sosiale liv.

Nuvsvåg Jeger- og Fiskeforening (kontakt: Henrik Pettersen)

Foreninga ble startet 6. april 1977. Foreninga har som formål å ta vare på Jomfrudalsvannene, og har forpaktet første og tredje vannet av FeFo. Foreningen selger fiskekort og har tilsyn med vannene, slik at fisket går riktig for seg. Det er lov å fiske med markdupp, sluk og flue. Det er ikke lov å fiske med garn, oter og line. Rundt førstevannet i
Jomfrudalen har foreningen plassert benker, bord og griller, slik at fiskeplassene blir gjort mer attraktive. Foreningen har også bygd en 20 m2 hytte, som leies ut for en fast sum i året, eller i helga.

30. mai 2016: Da har vi i det nye styret endelig fått etablert nytt konto nr og vipps.
Priser på fiskekort sesongen 2016 er følgende.
Barn under 16 år: Gratis.
Døgnkort: kr 25
Årskort/Medlemskort: kr 150.
Er du medlem kan du få bruke hytta vederlagsfritt .
Du kan betale inn til Konto: 1503 76 21487
Vipps: 15946, eller søke opp Nuvsvåg jeger og fiskeforening.
Vi vil fortsatt selge fiskekort på Snarkjøp Nuvsvåg og Arctic Nuvsvaag.
Skulle det være noe folk lurer på er det bare å sende melding på Facebook , eller sende melding/ringe til tlf : 99446545.

Nuvsvåg kirkeforening (kontakt: Inger Gustavsen)

Nuvsvåg kirke ble innvidd 15. oktober 1961. Kirka var ei interimkirke som sto i Øksfjord. Den ble revet på dugnad og ført til Nuvsvåg. Kirkeforeninga kjøpte kirkebrakka for kr. 3.000,-. Byggingen av kirka startet i 1957–58. En god del arbeid ble utført på dugnad. I 1998 ble kirka pusset opp, med panel både i kirkerommet, menighetssalen og prestesakrestiet. I 2004 fikk kirka nytt orgel. Kirkeforeninga samla inn midler til begge prosjektene, kr. 60.000 til oppussing og over kr. 106.000 til orglet. Flombelysning fikk vi også med innsamling av midler til det formålet. Foreningen har hatt en fadderfamilie i mange år gjennom Misjon uten grenser. Den har også kirkekaffe 4–6 gang i året når det er gudstjeneste, på ettermiddagstid. Kirkeforeninga har møter for å samle inn midler som blir brukt til kirka. Kirka ligger vakkert plassert ved en flott sandstrand, omkranset av høye fjell og dype daler med Lopphavet som nærmeste nabo.

LHL-Loppa – avdeling Nuvsvåg (kontakt: Ingrid Olsen)

LHL er en interesseorganisasjon for de som er berørt og støtter hjerte – og lungesyke. I Nuvsvåg har laget vært aktiv siden 2004. Laget gar satt opp 3 trimboks med løyper til Coita, Fjorddalen og Sørbotndalen (Eggedalen). Det er stor deltagelse i alderen små barn til 85 år. Og det er turgåere fra inn- og utland. Trimsesongen starter 1. April og varer til 1. November. Det deles ut 1. Og 2. Premie til de som har flest turer. I tillegg til at LHL er med på  grendehuskvelden som lag og foreninger arrangerer sammen, har foreningen ansvaret for følgende aktiviteter:

Vanntrim i bassenget

Vanntrim til musikk og gymaktiviteter en gang i uka. Dette er et forbyggende helsetiltak. Det er sosialt samvær med kaffe og prat etter trimmen.

Livredningskurs

Samarbeid med Norsk Luftambulanse. Foreningen har sammen med kommunen gått til innkjøp av halvautomatisk hjertestarter. Den er plassert på helsehuset. Det holdes kurs to ganger årlig. Listen over de som er med i ansvarsgruppen for førstehjelp finnes på Øksfjord helsesenter, legeskyssbåt og AMK-sentralen.

Besøkstjeneste

Frivillig arbeid som besøk og små ærender for eldre og uføre / andre.

Nuvsvåg Redningsforening (kontakt: Gerd Henriksen)

Nuvsvåg Redningsforening blei stifta i 1954. Foreningen drier med kafé og stort leste/vottelotteri. Foreningen deltar også på Kystens dag og på arrangementer sammen med andre lag og foreninger i bygda.

Nuvsvåg Sanitetsforening (kontakt: Anne-Lise Olsen)

Nuvsvåg Sanitetsforening eier og driver sanitetshuset. Foreningen bruker huset til møter og andre formål i bygda, som f. eks. komfirmasjonsselskaper og andre store dager. Legen og helsesøster har kontordager der hver 14. dag. En fra foreningen har ansvaret for å være til stede. Hun serverer lunsj og kaffe. Foreningen har arbeidsmøter, loddsalg og salg av fastenlavensris. Pengene blir brukt til julegaver til eldre og blomster til runde dager fra fylte 70 år. Foreningen sender også bidrag til forskjellige organisasjoner som Norges Sanitetsforening støtter.

Idrettslaget (kontakt: Ørjan Olsen)

  • Klubbhus: treningsrom og solarium.
  • Arrangerer skidag i påsken.