Kategoriarkiv: Høringer

Innspill samferdselstilbud (frist: 5. mai 2018)

Innspillet fra Nuvsvåg utviklingslag

Innspillet ble redigert etter åpent møte 5. mai på grendehuset.

Bakgrunn

Kommunen er i dialog med fylket vedr. samferdselstilbudet. Her er forslag fra kommunens arbeidsgruppe. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte 8. mai.

Når det gjelder hurtigbåt er det bl.a. foreslått å gå tilbake til båtbytte på Storekorsnes i stedet for direktebåt til Hammerfest. Vi vil da også få hurtigbåtforbindelse til Alta.

Se på mer detaljert informasjon i bildene.
Tabellene er for hurtigbåt. ‘a’ betyr avgang og ‘e’ betyr korrespondanse med VargsundXpressen til Hammerfest.

Screenshot from 2018-05-04 19-48-37 Screenshot from 2018-05-04 19-48-50 Screenshot from 2018-05-04 19-51-10 Screenshot from 2018-05-04 19-51-34 Screenshot from 2018-05-04 19-51-52

Innspill til høring Snelandias rutetilbud 2018

Innspillet er sendt til kommunen og blir behandlet på kommunestyremøte 22. juni.

Vedr. bussruten til Alta om morgenen:

Bygdene i Vestre Loppa ønsker ikke å endre på rutene sine fordi hvis de har tidligere avgang om morgenen, risikerer de at kveldsfergen må gå enda tidligere pga. hviletid for mannskapet. Derfor har vi latt være å be om tidligere bussavgang.

Vedr. korrespondanse mellom hurtigbåt og Hurtigrute på søndagene:

Tidligere hurtigbåtavgang betyr kortere helg for ungdom som går på skole i Hammerfest. Vi har valgt å prioritere ungdom, og ber derfor ikke om ruteendring. Til gjengjeld ber vi om fergeavgang fra Øksfjord 1430 hele året. Får vi gjennomslag, vil det være mulig å nå Hurtigruten likevel.

Uttalelse om forslag til endring av hurtigbåtruter

Les forslaget til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

Uttalelse:

Nuvsvåg Utviklingslag er fornøyd med endringsforslagene.

Vi har fått innfridd våre ønsker om anløp på sommerbåten på onsdager.

Vi er veldig positive til forslag om helårig rute 3 dager i uken, hvorav 1 dag blir med avgang fra Øksfjord som korresponderer med buss 204 og ferge 510. Det er det samme for oss om den dagen blir mandagen eller onsdagen.

Vi vil også støtte forslag fra andre bygdelag om at båten fra Hammerfest til Øksfjord søndag kveld korresponderer med ferge 510 og 520. Ferge 510 korresponderer med buss 204; det betyr at det blir mulig å komme seg hele veien hjem til Nuvsvåg med offentlig transport.

Fabrice Caline – Nuvsvåg Utviklingslag

Forslag til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

RUTENR. INNSPILL BEGRUNNELSE FYLKESKOMMUNENS KOMMENTARER
320 Tirsdager – Langfjordhamn anløpes før Sør-Tverrfjord på tur vestover. Motsatt på retur. Signalanløp av Langfjordhamn i denne rekkefølgen vil gjøre det mulig for innbyggerne i Langfjordhamn å reise til Sør-Tverrfjord for å handle. Iverksettes fra 1.1.2017
320 Søndager – fremskynde anløp Øksfjord For å få til korrespondanse med sørgående hurtigrute til Tromsø Dessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt, pga. mannskapets arbeids- og hviletidsbestemmelser.
320 Onsdagsbåt må være helårlig, og alle bygdene må ha signalanløp. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. (Se egen merknad nedenfor)
320 LoppaXpressen må gå til Hammerfest mandag, onsdag og fredag hele året. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. Iverksettes fra 1.1.2017: Ruteføring Øksfjord – Hasvik – Hammerfest t/r. Se for øvrig egen merknad nedenfor
320 Torsdag – det må være signalanløp av Langfjordhamn på begge turer Eneste dag i uka da innbyggerne i Vestre Loppa kan besøke kommunesenteret i vanlig åpningstid Iverksettes fra 1.1.2017
320 De dagene båten går til Hammerfest (ma-on-fre) skal det også være anløp av Nuvsvåg Reduserer antall døgn man må være bortereist når man skal på sykehuset i Hammerfest Iverksettes fra 1.1.2017

 

Merknad i forbindelse med onsdagsbåt Loppa – Hammerfest:

I dagens ramme har ikke fylkeskommunen økonomi til å innfase helårs rute fra Loppa til Hammerfest, som inkluderer alle anløpsstedene i Vestre Loppa. Vi har derfor
prioritert å legge inn forbindelse Øksfjord – Hammerfest i første omgang. For å få med reisende fra Vestre Loppa, foreslår vi at denne har avgang fra Øksfjord etter at
ferjene er kommet inn.

Et annet alternativ er å flytte mandagens rundturer i Vestre Loppa til onsdag. Avgangen som går ut fra Øksfjord mandager kl. 04:45, har i perioden 1.januar – 31.juli registrert
1 passasjer. Tilsvarende har kveldsavgangen fra Øksfjord kl. 19:00 i samme periode hatt ca. 70 passasjerer. Boreal Transport mener at onsdag er en bedre reisedag statistisk
sett. Vi foreslår derfor at ruten mandager kun går Øksfjord – Hammerfest t/r. Mandagsproduksjonen i Vestre Loppa (som inkluderer Sandland, Sør-Tverrfjord, Bergsfjord
og Nuvsvåg) foreslås således flyttet til onsdager.

Når det gjelder øvrige bygder i Loppa (Langfjordhamn, Skavnakk, Loppa og Andsnes/Segelvik) som ikke har anløp på onsdager, så vil dette bli tatt med til fylkestinget i
desember, i forbindelse med eventuell utvidelse av rammene.

Innspill til høring om veinavn

Vi utførte en undersøkelse for å ta stilling til om veien skulle deles i 2 eller ei. Det ble halvt om halvt. Derimot var det klart mindretall for å kalle veien til Myrnes for Myrnesveien. Vårt innspill til høringen er dermed følgende:

1. Hovedveien deles i 2 ved skolekrysset. Den heter Lopphavsveien fra fergeleia til
skolekrysset og Nuvsvågveien fra skolekrysset til Myrnes.

ELLER

2. Hovedveien deles IKKE i 2 og heter Nuvsvågveien fra fergeleia til Myrnes.

Les hele innspillet her.

Forslag til helsefremmende tiltak (avsluttet)

Kommunen ønsker forslag til helsefremmende tiltak som kan tas i fremtiden.

Her våre forslag i tilfeldig rekkefølge (både fysisk og psykisk helse):

 • flere veilys for å gjøre det koseligere og tryggere å gå langs veien
 • utekontordag for fysioterapeut
 • øke hjemmetjenestens kapasitet slik at de får tid til å ta eldre med ut på tur eller annen mosjon
 • badstu
 • tørrdrakter til kanopadling (Utviklingslaget har 2 kanoer til utleie, men mangler drakter)
 • fritidsaktiviteter (trimgrupper, kafe)
 • merking og tilrettelegging av turløyper
 • fjernmedisin (krever bedre internett der hastigheten er lav)
 • opprettholde kvaliteten av dagens tilbud med ambulansebåt
 • sykepleier på vakt som kan dra ut til pasient og hjelpe lege vurdere om legebåt er nødvendig
 • bytte ut bilen til hjemmetjenesten slik at den også kan fungere som amulanse
 • båre og førstehjelpsutstyr i svømmebassenget
 • midler for livredningskurs ved svømmebassengene
 • fritt bruk av bassenger og idrettshaller
 • økt fokus på sunn mat og mosjon i barnehage og skole (bl. a. ved å tilrettelegge for videreutdanning av de ansatte innen disse emnene)
 • visning av dokumentaren Fed Up! som handler om dopet sukker og diabetes

Planarbeid

Kommunen arbeider med ny kommuneplan 2013-2024. En kommuneplan skal ha en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen forteller skal være en visjon av hvordan kommunesamfunnet skal utvikle seg i 12-årsperioden. Den handler i stor grad om å prioritere hvilke områder man skal satse på for å utvikle samfunnet. Det kan være for eksempel at man skal arbeide med ny vei til Langfjorden.

Arealdelen beskriver hvordan arealene i kommunen må disponeres for å gjøre det mulig å gjennomføre utviklingen beskrevet i samfunnsdelen. Den kan for eksempel inneholde beskrivelse av nye industritomter.

Det er Terje Haugen og Per Buvik som har ansvaret for planarbeidet. De har delegert grasrotarbeidet til utviklingslagene. Har du innspill på noe som helst tidspunkt, kan du derfor ta kontakt med utviklingslaget eller direkte med Terje eller Per.

Veinavn (avsluttet)

veinavn-kart

Kommunen skal velge veinavn for å gjøre det lettere for nødetatene å finne frem.

Etter å ha samlet inn forslag på Facebook, utførte vi en spørreundersøkelse. Resultatene er som følger.

Stedsskilt
Kun norsk: 42
Norsk og samisk: 18

Hovedveien
Nuvsvågveien: 46
5 navn: 6
3 navn: 5
Nuvsvfjordveien: 3

Vei 1
Dalaveien: 24
Jomfrudalsveien: 13
čuitaveien: 12
Buktaveien: 9
Rivgovággi Geaidnu (betyr Jomfrudalsveien): 1
Soltun: 1

Vei 2
Som hovedveien: 28
Borghild Nilsens vei: 17
Tyttebærveien: 5
Bergeveien: 3

Vei 3
Skoltenveien: 50
Midnattsolveien: 5
Skoalta Geaidnu: 3
Nordlysveien: 2

Vei 4
Lausfjellveien: 20
Øvreveien: 15
Byggfeltveien: 9
Idrettsveien: 8
Solveien: 8

Vei til Hildur Pettersen
Som hovedveien: 28
Østerhauveien: 22