Kategoriarkiv: 2017

Innspill til høring Snelandias rutetilbud 2018

Innspillet er sendt til kommunen og blir behandlet på kommunestyremøte 22. juni.

Vedr. bussruten til Alta om morgenen:

Bygdene i Vestre Loppa ønsker ikke å endre på rutene sine fordi hvis de har tidligere avgang om morgenen, risikerer de at kveldsfergen må gå enda tidligere pga. hviletid for mannskapet. Derfor har vi latt være å be om tidligere bussavgang.

Vedr. korrespondanse mellom hurtigbåt og Hurtigrute på søndagene:

Tidligere hurtigbåtavgang betyr kortere helg for ungdom som går på skole i Hammerfest. Vi har valgt å prioritere ungdom, og ber derfor ikke om ruteendring. Til gjengjeld ber vi om fergeavgang fra Øksfjord 1430 hele året. Får vi gjennomslag, vil det være mulig å nå Hurtigruten likevel.