Kategoriarkiv: 2014

Planarbeid

Kommunen arbeider med ny kommuneplan 2013-2024. En kommuneplan skal ha en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen forteller skal være en visjon av hvordan kommunesamfunnet skal utvikle seg i 12-årsperioden. Den handler i stor grad om å prioritere hvilke områder man skal satse på for å utvikle samfunnet. Det kan være for eksempel at man skal arbeide med ny vei til Langfjorden.

Arealdelen beskriver hvordan arealene i kommunen må disponeres for å gjøre det mulig å gjennomføre utviklingen beskrevet i samfunnsdelen. Den kan for eksempel inneholde beskrivelse av nye industritomter.

Det er Terje Haugen og Per Buvik som har ansvaret for planarbeidet. De har delegert grasrotarbeidet til utviklingslagene. Har du innspill på noe som helst tidspunkt, kan du derfor ta kontakt med utviklingslaget eller direkte med Terje eller Per.

Høring bussruter (avsluttet)

Høring bussruter

I korte trekk, blir det følgende endringer i rutetilbudet fom. 2016:

  • Buss Nuvsvåg: rutene morgen og middag blir ikke lenger kjørt når det er skoleferie, og bussen kjører tilbake kl. 8 i stedet for å vente på 9-fergen. FFK sier for øvrig at bussen mest sannsynligvis vil fortsette å vente på 9-fergen i den endelige ruteplanen, som kommer i 2015
  • Buss Alta-Øksfjord: samme fra Alta; fra Øksfjord er buss fredag kveld fjernet, men det er lagt inn buss mandag morgen. Bussen korresponderer med hurtigbåt mandag og fredag, tidligere avgang, fremme Alta sentrum 0950.

Takket være vår uttalelse, har vi oppnådd at ruten til kl. 16-fergen og kveldsbussen på søndag opprettholdes (Nuvsvåg).

Dokumenter: