Uttalelse om forslag til endring av hurtigbåtruter

Les forslaget til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

Uttalelse:

Nuvsvåg Utviklingslag er fornøyd med endringsforslagene.

Vi har fått innfridd våre ønsker om anløp på sommerbåten på onsdager.

Vi er veldig positive til forslag om helårig rute 3 dager i uken, hvorav 1 dag blir med avgang fra Øksfjord som korresponderer med buss 204 og ferge 510. Det er det samme for oss om den dagen blir mandagen eller onsdagen.

Vi vil også støtte forslag fra andre bygdelag om at båten fra Hammerfest til Øksfjord søndag kveld korresponderer med ferge 510 og 520. Ferge 510 korresponderer med buss 204; det betyr at det blir mulig å komme seg hele veien hjem til Nuvsvåg med offentlig transport.

Fabrice Caline – Nuvsvåg Utviklingslag