Forslag til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

RUTENR. INNSPILL BEGRUNNELSE FYLKESKOMMUNENS KOMMENTARER
320 Tirsdager – Langfjordhamn anløpes før Sør-Tverrfjord på tur vestover. Motsatt på retur. Signalanløp av Langfjordhamn i denne rekkefølgen vil gjøre det mulig for innbyggerne i Langfjordhamn å reise til Sør-Tverrfjord for å handle. Iverksettes fra 1.1.2017
320 Søndager – fremskynde anløp Øksfjord For å få til korrespondanse med sørgående hurtigrute til Tromsø Dessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt, pga. mannskapets arbeids- og hviletidsbestemmelser.
320 Onsdagsbåt må være helårlig, og alle bygdene må ha signalanløp. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. (Se egen merknad nedenfor)
320 LoppaXpressen må gå til Hammerfest mandag, onsdag og fredag hele året. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. Iverksettes fra 1.1.2017: Ruteføring Øksfjord – Hasvik – Hammerfest t/r. Se for øvrig egen merknad nedenfor
320 Torsdag – det må være signalanløp av Langfjordhamn på begge turer Eneste dag i uka da innbyggerne i Vestre Loppa kan besøke kommunesenteret i vanlig åpningstid Iverksettes fra 1.1.2017
320 De dagene båten går til Hammerfest (ma-on-fre) skal det også være anløp av Nuvsvåg Reduserer antall døgn man må være bortereist når man skal på sykehuset i Hammerfest Iverksettes fra 1.1.2017

 

Merknad i forbindelse med onsdagsbåt Loppa – Hammerfest:

I dagens ramme har ikke fylkeskommunen økonomi til å innfase helårs rute fra Loppa til Hammerfest, som inkluderer alle anløpsstedene i Vestre Loppa. Vi har derfor
prioritert å legge inn forbindelse Øksfjord – Hammerfest i første omgang. For å få med reisende fra Vestre Loppa, foreslår vi at denne har avgang fra Øksfjord etter at
ferjene er kommet inn.

Et annet alternativ er å flytte mandagens rundturer i Vestre Loppa til onsdag. Avgangen som går ut fra Øksfjord mandager kl. 04:45, har i perioden 1.januar – 31.juli registrert
1 passasjer. Tilsvarende har kveldsavgangen fra Øksfjord kl. 19:00 i samme periode hatt ca. 70 passasjerer. Boreal Transport mener at onsdag er en bedre reisedag statistisk
sett. Vi foreslår derfor at ruten mandager kun går Øksfjord – Hammerfest t/r. Mandagsproduksjonen i Vestre Loppa (som inkluderer Sandland, Sør-Tverrfjord, Bergsfjord
og Nuvsvåg) foreslås således flyttet til onsdager.

Når det gjelder øvrige bygder i Loppa (Langfjordhamn, Skavnakk, Loppa og Andsnes/Segelvik) som ikke har anløp på onsdager, så vil dette bli tatt med til fylkestinget i
desember, i forbindelse med eventuell utvidelse av rammene.