Asfalt 2016

Info fra Vegvesenet:

I år blir det lagt asfalt på 2,5 km gammelt ottadekke før kirka, deretter blir det lagt tre punkt på til sammen 1,8 km fra fjorddalen og til Myrnes. Da har vi lukket alle dårlige strekninger i Nuvsvåg.