Brev til Vest-Finnmark Regionråd ang. TØI-rapport

Lenke til TØI-rapporten

Nuvsvåg Utviklingslag
v/ leder Fabrice Caline
9582 Nuvsvåg
47293868
fabrice.caline@gmail.com

Til: Vest-Finnmark Regionråd
Kopi: Loppa kommune v/ ordfører Steinar Halvorsen

Nuvsvåg, 6. november 2015

Forespørsel om å orientere FFK om TØI-rapport «Investeringer i infrastruktur» (2015)

Vest-Finnmark Regionråd (VFRR) vedtok i desember 2013 å igangsette en utredning av infrastruktur- og transporttjenester i Vest-Finnmark. Arbeidet ble oppsummert i rapporten «Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark» fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Det viktigste momenter for vår del, er at rapporten tydelig anbefaler buss som kollektivtransportmiddel mellom Alta og Hammerfest, ikke hurtigbåt (s. 58).

En viktig årsak til at hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest ikke anbefales, er at rapporten slår fast at Alta-Hammerfest ikke kan anses som en arbeidsregion der det er mulig å pendle daglig (s. 58).

Hurtigbåt er en adskillig dyrere løsning enn buss. Hurtigbåtforbindelsen Alta-Hammerfest fører dermed til alvorlige kutt i rutetilbudene til veiløse samfunn som Nuvsvåg. Et rent kollektivtilbud blir altså prioritert over infrastruktur (samband til veiløse samfunn er infrastruktur, ikke kollektivtransport).

Alta er eneste kommune som ønsker hurtigbåtforbindelsen (s. 42), men når alle ønsker tas under ett, er det mye viktigere med bedre veivedlikehold og utbedring av Rv94 og E6 (s. 58, 60-61).

Til tross for at utredningen belyser viktige momenter for planleggingen av kollektivtransporten i Vest-Finnmark, har VFRR, oss bekjent, ikke orientert FFK om saken. Vi ber VFRR gjøre det snarest, helst på HU-KS-møte 23. november. Det ville være synd om en utredning til 450 kNOK bare ble liggende i en skuffe!

Mvh Fabrice Caline
Leder i Nuvsvåg Utviklingslag