Arroganse og lovbrudd: Fylket på tynn is

Fylkeskommunen (FFK) publiserte 15. oktober ruter for kollektivtrafikk som trer i kraft 1. januar 2016. Noen få dager senere gjorde FFK følgende endring på fergeruten Øksfjord-Tverrfjord: de fjernet den ene avgangen som skulle gå daglig utenom tirsdager.

Det har følgende konsekvenser:

  • hjemreisen for skolebarna blir 2t30min (1t30min lengre enn i dag)
  • avreise 5t30min tidligere for å nå sørgående Hurtigrute eller ettermiddagsfly Alta-Oslo
  • ikke lenger mulig å pendle til kveldsvakter på Helsesenteret / omsorgsboligene i Øksfjord eller kveldsskift på fiskebruket eller fôrfabrikken i Øksfjord

Det er vanskelig å argumentere for at en slik endring er annet enn vesentlig når den i praksis gjør det umulig for så godt som hele den yrkesaktive befolkningen i Tverrfjord og Nuvsvåg å fortsette å bo der.

Arroganse (gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør)
Ved å gjøre en vesentlig endring så sent i prosessen, bryter FFK anbudsreglene på 4 punkter. Men når utviklingslaget og ordfører tar dette opp med leder for samferdselsavdelingen Per Bjørn Holm-Varsi og leder for hovedutvalget for kultur og samferdsel Geir Ove Bakken, da er anbudsreglene plutselig blitt noe man skal forholde seg til.

Lovbrudd
FFK bryter som sagt anbudsreglene. I tillegg bryter de Opplæringsloven fordi endringen berører skoleskyssen.
Sist, men ikke minst, bryter de den gylne regel…

Det er ikke for sent å rydde opp, men det haster.

Fabrice Caline
Leder i Nuvsvåg Utviklingslag