Innspill til høring om veinavn

Vi utførte en undersøkelse for å ta stilling til om veien skulle deles i 2 eller ei. Det ble halvt om halvt. Derimot var det klart mindretall for å kalle veien til Myrnes for Myrnesveien. Vårt innspill til høringen er dermed følgende:

1. Hovedveien deles i 2 ved skolekrysset. Den heter Lopphavsveien fra fergeleia til
skolekrysset og Nuvsvågveien fra skolekrysset til Myrnes.

ELLER

2. Hovedveien deles IKKE i 2 og heter Nuvsvågveien fra fergeleia til Myrnes.

Les hele innspillet her.