Vedr. ruteinstillinger ferge og hurtigbåt

Ifm. ruteinnstillinger denne uken, har vi stilt Fylkeskommunen noen spørsmål:

1. Har Boreal krav på å ordne reserveløsning (erstatningsferge eller persontransport med Sea Runner), og i så fall når?

Nei, det ligger ingen sånne krav i Boreal sin nåværende kontrakt.

2. Er kontrakten for neste periode offentlig og hvor finner jeg den i så fall? Vi ønsker å se om det stilles krav til rederiet når det oppstår teknisk feil.

Kontrakten er forretningssensitiv, og således unntatt offentlighet med bakgrunn i Fv.l. § !3/Off.l. § 13. Generelt kan jeg vise til kravene i anbudskonkurransen der fylkeskommunen har anledning til å utstede gebyr til rederiet, dersom de ikke overholder en regularitet på 99 % av alle avganger. Men, det er viktig å skille mellom hvilke faktorer som er operatørstyrt og hva som ikke er operatørstyrt. Vær og oppkommende hendelser som rederiet ikke kan er herre over vil ikke kunne gebyrsettes. Vi har kun anledning til å «straffe» dersom det er kanselleringer som skyldes operatøren. Eksempelvis har kanselleringene den siste uken vært pga. værforhold, samt at «Hasfjord» fikk et fremmedlegeme i propellen i går. Dette er selvfølgelig forhold rederiet ikke kan forutse eller lastes for.

3. Hvem er kontaktperson i Boreal for å få informasjon når fergen er innstilt?

Rederiene rapporterer sine ruteavvik til ruteopplysningen 177, og det er der informasjonen publiseres til publikum via web/tlf.

4. Skal Åfjord alltid ta ruten når Hasfjord er innstilt eller er det forbehold?

Nei, det er ingen avtale om at Fjord1 og Boreal skal operere hverandres ruter. Jeg registrerer at de av og til kjøper tjenester av hverandre, men det kommuniseres direkte mellom rederiene.

5. Er det aktuelt å forbedre trafikkmeldingene slik at man også får vite årsak, antatt nedetid og når ny informasjon kan ventes?

Forbedringer på dette kan alltids diskuteres, og det gjør vi også tidvis med rederiene. Rederiene informerer 177 om ruteavvik, i form av kanselleringer og større forsinkelser. Der pleier de også å informere om eventuelle rutealternativer og når ruten forventes gjenopptatt. Når det gjelder ting som rederiene ikke er herre over, så som f.eks. værforhold, så vil det logisk nok være vanskelig å synliggjøre tidspunkt for å gjenoppta rutedriften. Hva gjelder årsaker til kanselleringer, så har vi ingen krav til at rederiene publiserer dette eksternt.

6. Er det gjort en kvantitativ vurdering av hvor ofte eller under hvilke værforhold den nye fergen ikke vil kunne legge til kai i Tverrfjord?

Nå bygges det nye fartøy spesielt for de tre Øksfjord-sambandene, i tillegg til at Statens Vegvesen prosjekterer og skal bygge om kaiene. Prosjektene samarbeider slik at det skal gis best mulig regularitet i sambandene, ut fra kaienes plassering m.m.