Planarbeid

Kommunen arbeider med ny kommuneplan 2013-2024. En kommuneplan skal ha en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen forteller skal være en visjon av hvordan kommunesamfunnet skal utvikle seg i 12-årsperioden. Den handler i stor grad om å prioritere hvilke områder man skal satse på for å utvikle samfunnet. Det kan være for eksempel at man skal arbeide med ny vei til Langfjorden.

Arealdelen beskriver hvordan arealene i kommunen må disponeres for å gjøre det mulig å gjennomføre utviklingen beskrevet i samfunnsdelen. Den kan for eksempel inneholde beskrivelse av nye industritomter.

Det er Terje Haugen og Per Buvik som har ansvaret for planarbeidet. De har delegert grasrotarbeidet til utviklingslagene. Har du innspill på noe som helst tidspunkt, kan du derfor ta kontakt med utviklingslaget eller direkte med Terje eller Per.