Innspill samferdselstilbud (frist: 5. mai 2018)

Innspillet fra Nuvsvåg utviklingslag

Innspillet ble redigert etter åpent møte 5. mai på grendehuset.

Bakgrunn

Kommunen er i dialog med fylket vedr. samferdselstilbudet. Her er forslag fra kommunens arbeidsgruppe. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte 8. mai.

Når det gjelder hurtigbåt er det bl.a. foreslått å gå tilbake til båtbytte på Storekorsnes i stedet for direktebåt til Hammerfest. Vi vil da også få hurtigbåtforbindelse til Alta.

Se på mer detaljert informasjon i bildene.
Tabellene er for hurtigbåt. ‘a’ betyr avgang og ‘e’ betyr korrespondanse med VargsundXpressen til Hammerfest.

Screenshot from 2018-05-04 19-48-37 Screenshot from 2018-05-04 19-48-50 Screenshot from 2018-05-04 19-51-10 Screenshot from 2018-05-04 19-51-34 Screenshot from 2018-05-04 19-51-52

Årsmøte 9. desember 2017 kl. 13

Møtet er på husflidloftet. Det er åpent for alle. Det blir enkel servering.
Frist for å melde inn saker: 8. desember
Sakspapirer blir lagt ut på denne siden etter hvert.
Saker meldes til post@nuvsvaag.com eller til Fabrice på 47293868

 

Innspill til høring Snelandias rutetilbud 2018

Innspillet er sendt til kommunen og blir behandlet på kommunestyremøte 22. juni.

Vedr. bussruten til Alta om morgenen:

Bygdene i Vestre Loppa ønsker ikke å endre på rutene sine fordi hvis de har tidligere avgang om morgenen, risikerer de at kveldsfergen må gå enda tidligere pga. hviletid for mannskapet. Derfor har vi latt være å be om tidligere bussavgang.

Vedr. korrespondanse mellom hurtigbåt og Hurtigrute på søndagene:

Tidligere hurtigbåtavgang betyr kortere helg for ungdom som går på skole i Hammerfest. Vi har valgt å prioritere ungdom, og ber derfor ikke om ruteendring. Til gjengjeld ber vi om fergeavgang fra Øksfjord 1430 hele året. Får vi gjennomslag, vil det være mulig å nå Hurtigruten likevel.

Uttalelse om forslag til endring av hurtigbåtruter

Les forslaget til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

Uttalelse:

Nuvsvåg Utviklingslag er fornøyd med endringsforslagene.

Vi har fått innfridd våre ønsker om anløp på sommerbåten på onsdager.

Vi er veldig positive til forslag om helårig rute 3 dager i uken, hvorav 1 dag blir med avgang fra Øksfjord som korresponderer med buss 204 og ferge 510. Det er det samme for oss om den dagen blir mandagen eller onsdagen.

Vi vil også støtte forslag fra andre bygdelag om at båten fra Hammerfest til Øksfjord søndag kveld korresponderer med ferge 510 og 520. Ferge 510 korresponderer med buss 204; det betyr at det blir mulig å komme seg hele veien hjem til Nuvsvåg med offentlig transport.

Fabrice Caline – Nuvsvåg Utviklingslag

Forslag til justeringer av hurtigbåtrutene i Loppa

RUTENR. INNSPILL BEGRUNNELSE FYLKESKOMMUNENS KOMMENTARER
320 Tirsdager – Langfjordhamn anløpes før Sør-Tverrfjord på tur vestover. Motsatt på retur. Signalanløp av Langfjordhamn i denne rekkefølgen vil gjøre det mulig for innbyggerne i Langfjordhamn å reise til Sør-Tverrfjord for å handle. Iverksettes fra 1.1.2017
320 Søndager – fremskynde anløp Øksfjord For å få til korrespondanse med sørgående hurtigrute til Tromsø Dessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt, pga. mannskapets arbeids- og hviletidsbestemmelser.
320 Onsdagsbåt må være helårlig, og alle bygdene må ha signalanløp. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. (Se egen merknad nedenfor)
320 LoppaXpressen må gå til Hammerfest mandag, onsdag og fredag hele året. Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka. Iverksettes fra 1.1.2017: Ruteføring Øksfjord – Hasvik – Hammerfest t/r. Se for øvrig egen merknad nedenfor
320 Torsdag – det må være signalanløp av Langfjordhamn på begge turer Eneste dag i uka da innbyggerne i Vestre Loppa kan besøke kommunesenteret i vanlig åpningstid Iverksettes fra 1.1.2017
320 De dagene båten går til Hammerfest (ma-on-fre) skal det også være anløp av Nuvsvåg Reduserer antall døgn man må være bortereist når man skal på sykehuset i Hammerfest Iverksettes fra 1.1.2017

 

Merknad i forbindelse med onsdagsbåt Loppa – Hammerfest:

I dagens ramme har ikke fylkeskommunen økonomi til å innfase helårs rute fra Loppa til Hammerfest, som inkluderer alle anløpsstedene i Vestre Loppa. Vi har derfor
prioritert å legge inn forbindelse Øksfjord – Hammerfest i første omgang. For å få med reisende fra Vestre Loppa, foreslår vi at denne har avgang fra Øksfjord etter at
ferjene er kommet inn.

Et annet alternativ er å flytte mandagens rundturer i Vestre Loppa til onsdag. Avgangen som går ut fra Øksfjord mandager kl. 04:45, har i perioden 1.januar – 31.juli registrert
1 passasjer. Tilsvarende har kveldsavgangen fra Øksfjord kl. 19:00 i samme periode hatt ca. 70 passasjerer. Boreal Transport mener at onsdag er en bedre reisedag statistisk
sett. Vi foreslår derfor at ruten mandager kun går Øksfjord – Hammerfest t/r. Mandagsproduksjonen i Vestre Loppa (som inkluderer Sandland, Sør-Tverrfjord, Bergsfjord
og Nuvsvåg) foreslås således flyttet til onsdager.

Når det gjelder øvrige bygder i Loppa (Langfjordhamn, Skavnakk, Loppa og Andsnes/Segelvik) som ikke har anløp på onsdager, så vil dette bli tatt med til fylkestinget i
desember, i forbindelse med eventuell utvidelse av rammene.

Asfalt 2016

Info fra Vegvesenet:

I år blir det lagt asfalt på 2,5 km gammelt ottadekke før kirka, deretter blir det lagt tre punkt på til sammen 1,8 km fra fjorddalen og til Myrnes. Da har vi lukket alle dårlige strekninger i Nuvsvåg.